Ubytovanie mačiek a zvierat

Na odovzdanie zvieratka si prvýkrát vyhraďte aspoň pol hodiny. Rada by som sa o Vašom zvieratku dozvedela čo najviac informácií a ono sa vo Vašej prítomnosti bude cítiť bezpečnejšie a v pokoji si prezrie nové priestory hotela pre zvieratá.

Hotel pre mačky a zvieratá je v miestnosti o veľkosti 4,5 m x 3,0 m, vybavenej toaletou, viacerými škrabadlami, množstvom poličiek na polehovanie a lozenie, miskami a pelechmi.

Ako mačacia izba vyzerá, si môžete pozrieť v sekcii fotogaléria.

Podmienky ubytovania zvierat

Zvieratko musí mať očkovanie: herpesviróza (R), caliciviróza (C), infekčná panleukopénia (P) a besnota (R). Musí byť bez príznakov choroby a parazitov. Spolu so zvieratkom sa odovzdáva očkovací preukaz. Očkovací preukaz ostáva v hoteli pre mačky spolu so zvieratkom. V očkovacom preukaze musí byť potvrdenie od veterinára o dobrom zdravotnom stave zvieratka nie staršie ako 3 dni.

Náš hotel pre mačky spolupracuje s veterinárnou klinikou v Hodoníne, MVDr. Hana Vičarová.

Úhrada za ubytovanie sa platí celá pri ubytovaní zvieratka, prípadne zálohou dopredu a doplatením na mieste.

Pred samotným ubytovaním zvieratka je medzi prevádzkarom a majiteľom zvieratka spísaná zmluva. V prípade, že zvieratko nebude spĺňať všetky podmienky spojené s ubytovaním v našom hoteli pre zvieratá, ponechávame si právo rezerváciu zrušiť, prípadne zvieratko neubytovať.

Odovzdanie a prevzatie zvieratiek je možné v rozmedzí od 7:00 do 21:00 v pracovných dňoch, presný príchod je nutné si dohodnúť dopredu. Miesto zvieratku môžete rezervovať telefonicky alebo e-mailom.